Начало Бизнес Как се осъществява производството на пелети

Как се осъществява производството на пелети

418
Сподели

Съвременните пелети за огрев са твърди продълговати гранули с диаметър 5 – 8 мм и дължина до 40 мм, с добра енергийна характеристика, улеснено ползване и съхраняване.

Горивото от гранули има интересни свойства, оценени от потребителите:
– лесно съхраняване без загуба на качество и енергийна ефективност;
– висока екологичност и липса на вредни компоненти в остатъчните продукти при горене;
– повишена калоричност в сравнение с дървата;
– възможност за автоматизация и механизация на процесите на зареждане и горене в пелетните котли.

Калиброваните размери на гранулите дават възможност да се използва автоматично зареждане пещта на битовите котли с шнек или лента, което прави това гориво уникално.

За производство на пелети се използват отпадъци от селското и горско стопанство, както и от дървообработващата промишленост и мебелното производство. Това гориво е чисто и не представлява опасност за битовия потребител.

Специфичното оборудване, което се използва за производство на пелети за огрев позволява да се ползват отпадъците непосредствено на мястото на получаването.

Производството на пелети не е лош бизнес, но за това трябва да се закупи качествено оборудване. Предлагането на гранули за горене на пазара е повече от търсенето, което налага производство на пелети с високо качество, за да се издържи на конкуренцията. Успехът е възможен само с намаляване на разходите за издръжката на производството.

В промишлената технология за производство на пелети са заложени следните последователни операции:

1. Суровината се размесва много добре и се смила до състояние на брашно. Изсушава се до около 10% съдържание на влага.
2. Загрява се до температура не повече от 200 градуса и се подават под налягане в матрицата.
3. Специален нож реже „макароните” за получаване на необходимите размери на гранулите.
4. Понякога в производството се допуща прегряване на пелетите за закаляване на тяхната повърхност, а това значително подобрява якостните свойства на гранулите.

Повишеното използване на пелетите за отопление е преди всичко в страните с големи горски запаси. Там не само цените са ниски, а и характеристиките на гранулите са добри заради висококачествената суровина.

Потреблението на пелети за отопление се обуславя и от по-ниската им цена в сравнение с изкопаемото твърдо гориво и нефтопродуктите. Отоплението с газ е по-евтино, но няма газификация до всички нуждаещи се.