Начало Новини Отпушване на канали и почистване на системата за дъждовните води

Отпушване на канали и почистване на системата за дъждовните води

463
Сподели

Канализацията за дъждовните води е предназначена да събира водите от дъжд, топящ се сняг и да ги отвежда във водовместилище, разположено извън населеното място. За да си изпълнява системата функциите е необходимо периодично да се прави профилактика.

Разбираемо е, че през канализационните тръби през различните годишни времена преминават и големи количества отпадъци, клонки и листа от дървета, глина, утайки, пясък, камъни, отпадъчни води. Всичко това води до неизбежно запушване на каналите, създава се аварийна обстановка и се нарушава работата на цялата система.

Не навременното отпушване на каналите е причина за събиране и натрупване на отпадъци и образуване на локви по улиците, около сградите. Затруднява се безпрепятственото преминаване на водите от проливните дъждове и топящите се снегове в местата на натрупванията.

Трябва да се мисли кога да се направи отпушване на каналите и почистване на цялата мрежа, за да е готова да поема големите количества вода.

Различни мероприятия могат да бъдат достатъчни, стига да се направят на време. Периодичното отпушване на каналите и почистване на системата най-малко два пъти в годината ще доведе до безаварийна работа на системата. Задължително е това да се прави през есента преди започване на проливните дъждове и през пролетта – преди започване на обилното снеготопене.

Жителите на всеки квартал трябва да се отнасят отговорно към уличната канализация. Ако има авария в тяхната битова канализация, трябва да я отстранят, за да не се създават допълнителни затруднения за уличните тръби. При невъзможност сами да се справят с проблема е необходимо да се обърнат към аварийна група за отпушване на канали и почистване на канализации.

Когато има строеж или се прави ремонт, отпадъците запушват наблизо намиращите се шахти, а това затруднява събирането на дъждовните води. Задължение на всеки собственик е да си почисти разпръснатите строителни материали и различните отпадъци.

Работниците от аварийните групи към фирмите за отпушване на канали и почистване на канализационните системи са с голям професионален опит. Те разполагат с необходимата техника и инструменти за изпълнение на необходимите дейности.

Опитните специалисти ще определят проблемното място и ще изберат необходимото оборудване за справяне с проблема. След провеждане на съответните мероприятия ще се постигне желания резултат – отстраняване на всички затлачени и запушени участъци от канализацията.